Метою проекту є внесок кращих зусиль університетів ЄС і країн-партнерів до задачі по модернізації системи вищої юридичної освіти в Білорусі і Україні відповідно до принципів Болонського процесу.

Загальна мета полягає в тому, щоб зробити комплексну, засновану на правах підготовку кримінального правосуддя шляхом створення спеціалізованих магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів і слідчих.

 

Освітня парадигма проекту CRIMHUM вибудована навколо підготовки професіонала як особистості, що є суб’єктом реалізації власної стратегії професійного становлення та розвитку. Модернізація магістерських програм сприятиме таким напрямам самовизначення фахівця:

Я – Людина

Я – Юрист

Я – Професійна індивідуальність

Я – Дослідник

Такий підхід означає, що тетраедр блоків компетентностей, які опановуватимуть учасники даних магістерських програм, сконструйований з чотирьох навчальних компонентів освітньо-кваліфікаційних програм магістерського рівня і, відповідно, містить:

загальні компетентності («Я – Людина»)

спеціальні (фахові) компетентності («Я – Юрист»)

спеціалізовані компетентності («Я – Професійна індивідуальність», до прикладу, «Я – суддя, Я – прокурор, Я – слідчий»)

дослідницькі компетентності магістерського рівня («Я – Дослідник»).